ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving


Inschrijving verplicht tot betaling. Het gehele cursusgeld dient voor aanvang van de tweede les contant of per bankoverschrijving voldaan te worden. 

Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.

Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers in te schrijven.

Afzeggen


U mag maximaal 3 keer afzeggen, de 4de en volgende afzegging telt als een les.

Zegt u niet af, dan telt dit als een les !!

Aansprakelijkheid


U bent verplicht voor aanvang van de cursus het vaccinatieboekje te tonen. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn.

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.

Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.


Hondentraining Kees van Duijn is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondentraining Kees van Duijn.


Hondentraining Kees van Duijn is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondentraining Kees van Duijn. U dient voor de aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) zijn meeverzekerd.

Cursus


Alle cursisten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn. Tijdens de training van Hondentraining Kees van Duijn dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn. Tijdens of voorafgaande de training van Hondentraining Kees van Duijn mogen honden onderling niet spelen. De kleding van de cursisten dient afgestemd te zijn op het trainen met honden. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of borsttuig en een riem van 2 meter. Slipkettingen, touwen en fixatielijnen zijn NIET toegestaan. Het gebruik van dieronvriendelijke trainingsmaterialen en/of methoden zijn tijdens de cursussen van Hondentraining Kees van Duijn niet toegestaan. Voor aanvang van de cursus dienen de honden goed uitgelaten te worden. Eventuele ontlasting van de hond dient op en om het trainingsveld van Hondentraining Kees van Duijn opgeruimd te worden.


Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.

Mochten u, uw partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.


De vakanties van Hondentraining Kees van Duijn worden tijdig kenbaar gemaakt.

Lichamelijke gesteldheid


Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.

Betaling


De kosten van de trainingen voor de basis en puppy bedragen € 140,00.

De kosten voor de basis plus training bedraagt € 85,00 en de kosten voor de basis training 2.0 / 3.0 bedraagt € 130,00.


Het kan contant of per pin tijdens de 1ste les voldaan worden of het kan voor de 2de les worden overgemaakt naar bankrekening

NL32 SNSB 8839 8763 32 t..n.v. Hondentraining Kees van Duijn